معرفی مصفا (مصوبات فناوری اطلاعات و ارتباطات)

معرفی مصفا (مصوبات فناوری اطلاعات و ارتباطات)

معرفی مصفا (مصوبات فناوری اطلاعات و ارتباطات)

اپلیکیشن مصفا، با ايجاد بانک اطلاعاتي از مصوبات و تصمیمات ناظر بر حوزه ارتباطات و فــناوری اطلاعات به تفکيک نهادها و مراجع وضع آنها باهدف تسهيل دسترسي آحاد جامعه و گروه‌های هدف، امکان انتشار برخط و همچنین از طريق نرم‌افزار کاربردی بر بستر تلفن­های هوشمند را فراهم نموده است.