مجموعه چکیده مقالات همایش و گزارشی از جنبه های حقوقی فناوری اطالعات و ارتباطات ایران

مجموعه چکیده مقالات همایش و گزارشی از جنبه های حقوقی فناوری اطالعات و ارتباطات ایران

مجموعه چکیده مقالات همایش و گزارشی از جنبه های حقوقی فناوری اطالعات و ارتباطات ایران

نام نویسنده: سازمان فناوری اطلاعات ایران، پژوهشگاه قوه قضائیه، دانشگاه علم و فرهنگ
نام ناشر: دانشگاه علم و فرهنگ
سال نشر: اسفند 1396
سرفصل ها چکیده مقالات- پیش نویس لوایح پیشنهادی- سنجش آمادگی نظام حقوق سایبری جمهوری اسلامی ایران
    نظری ارسال نشده است