کتاب ها

مجموعه چکیده مقالات همایش و گزارشی از جنبه های حقوقی فناوری اطالعات و ارتباطات ایران

حقوق بشر حقوق ذاتی و فطری همه انسان¬ها، بدون تمایز از نظر نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، دین، عقاید سياسی یا عقاید دیگر، خواستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی، موقعيت خانوادگی یا موقعيت¬های دیگر است. تمامی حقوق بشر، اعم از حقوق مدنی و سياسی، مانند حق زندگی کردن، مساوات دربرابر قانون و آزادی بيان، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مانند حق کارکردن، امنيت اجتماعی و آموزش، یا حقوق دسته¬جمعی مانند حقوق توسعه و حق تعيين سرنوشت، تقسيم نشدنی، مرتبط با هم و لازم و ملزوم یکدیگرهستند. بهبود یک حق، پيشرفت و ارتقای حقوق دیگر را تسهيل می¬کند. رابطۀ مستقیمی بین میزان احترام به حقوق بشر و میزان جذب سرمایه در یک کشور وجود داشته و به ازاء افزایش میزان احترام به حقوق بشر در یک کشور میزان جذب سرمایه¬گذاری خارجی در آن کشور افزایش یافته و به تبع آن رشد و توسعه در آن کشور تسهیل می¬شود. علمای علم مدیریت مهمترین منابع را نیروی انسانی برمی¬شمرند که یکی از عوامل ایجاد انگیزه در نیروی انسانی توجه به حقوق آن که همان حقوق بشر هست¬، می¬باشد. بعبارتی اگر به کشورهایی که توانسته¬اند بر اساس این شاخصها بالاترین جذب سرمایه را داشته باشند توجه کنیم خواهیم دید که توجه به این حقوق بوده که توانسته جذب سرمایه نماید. با در نظر گرفتن موارد فوق یکی از سیاست¬های راهبردی این وزارتخانه، فعالیت اثربخش علمی در ابعاد مختلف فنی و حقوقی در حوزه فضای سایبر تلقی می¬شود و از آنجا که فن اوری اطلاعات و ارتباطات، موضوعی است که هر روز در حال پیشرفت و گسترش می¬باشد و ابعاد مختلفی را در جامعه پوشش می¬دهد. از نقطه نظر حقوقی می توان آثار، تبعات، مشکلات و راهکارهای قانونی را در محورهای حقوق خصوصی، حقوق کیفری و جرم¬شناسی، حقوق عمومی، حقوق امنیت و حقوق بشر فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی قرار داد که همایش بین¬المللی جنبه‌های حقوقی فن اوری اطلاعات و ارتباطات، حول این محورها سازماندهی گردیده است.

سرفصل ها
  • چکیده مقالات- پیش نویس لوایح پیشنهادی- سنجش آمادگی نظام حقوق سایبری جمهوری اسلامی ایران

جرائم آینده

باوجود فهرست بندی آسیب‌پذیری‌های فنی و نوآوری مجرمانه، این کتاب مسیری را پیش رو قرار می‌دهد تا بتوانیم با تهدیدات بی‌شماری که انتظار ما را می‌کشند، به‌خوبی مقابله کنیم. اگر به آینده بنگریم می‌توان قبل از اینکه راه بازگشتی وجود نداشته باشد، از جرائم پیش رو جلوگیری کرد. نسل های آینده به عقب نگاه خواهند کرد و تلاش های ما را برای مهار این تهدیدات امنیتی و دفاع از روح فن آوری ، برای اطمینان از این که به نفع نهایی بشریت است قضاوت می کنند. یک هشدار دوستانه: اگر به خواندن این کتاب ادامه دهید، دیگر نخواهید توانست مانند قبل به ماشین، تلفن همراه یا جاروبرقی منزل خود نگاه کنید. این آخرین فرصت توست. پس‌ازاین هیچ راه برگشتی وجود ندارد. به یاد داشته باش ، هرچیزی را که تا این لحظه گفته ام یا خواهم گفت عین حقیقت است. نه بیشتر و نه کمتر. بعد از این هیچ بازگشتی وجود ندارد. اگر قرص آبی را بخوری داستان به پایان می رسد،در رختخواب خود بیدار می شوی و هر چیزی که می خواهی باور می کنی. اگر قرص قرمز مصرف کنی در «سرزمین عجایب» ماندگار می شوی و من به تو نشان می دهم که این لانه خرگوش تا چه اندازه عمیق است.

سرفصل ها
  • بخش اول: متصل، وابسته و آسیب پذیر بخش دوم: آینده ی جرائم بخش سوم: حرکت به سوی زنده ماندن

طرح تدوین چارچوب معماری سازمانی

چارچوب معماری سازمانی ایران توصیف‌کننده ساختار، دستورالعمل، الگوها و استانداردهای انجام معماری سازمانی در سطح دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور است. این چارچوب دربردارنده چهار بخش اصلی است و برای دو گروه از مخاطبان تهیه شده‌است. این چارچوب براساس چندین سال بررسی‌های تحلیلی نمونه چارچوب‌ها و تجربه‌هاي معماری در دیگر کشورها و انطباق آن با نیازهای کشور طراحی و منتشر مي‌شود. بخش‌هايی از این چارچوب کاملا بومي و براساس تجربه‌هاي بیش از دو‌دهه معماری سازمانی در ايران طراحی شده و نمونه مشابهی در جهان ندارد. هدف از تدوین چارچوب (ملی) معماری سازمانی ایران، هدایت مؤثر دستگاه‌های اجرایی برای تدوین و پیاده‌سازی اثربخش طرح‌های معماری سازمانی، هماهنگ با اهداف و سیاست‌های دولت الکترونیکی است.

سرفصل ها
  • ادبیات موضوع- معرفی چارچوب معماری سازمانی ایران- تشریح مولفه چارچوب مدیریت معماری- تشریح مولفه روش توسعه معماری- تشریح موفه چارچوب محتوایی معماری- تشریح مولفه رهنمودها، تکنیک ها و نمونه مثاله

چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی ایران

تعامل پذیری

سرفصل ها
  • روش شناسی تهیه سند تعامل پذیری- کلیات و مبانی نظری تعامل پذیری دولت الکترونیکی- مطالعات تطبیقی کشورهای دارای سند تعامل پذیری- وضع موجود تعامل پذیری در ایران- چارچوب تعامل پذیری خدمات دولت الک

راهنمای مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در ارائه خدمات الکترونیکی

یکی از مهمترین پیش¬زمینه¬ها برای بکارگیری موفق مشارکت عمومی خصوصی در پروژه¬های دولت الکترونیکی کشور ارائه چارچوب مناسب و بومی از فرآیندها و پروسه انجام پروژه به شکل مشارکت عمومی خصوصی است. فرآیند یا چرخه عمر یک پروژه مشارکت عمومی خصوصی می¬تواند از مرحله شناسایی و انتخاب پروژه¬هایی که پتانسیل اجرایی دارند آغاز شده و تا دستیابی به اهداف مورد نظر از پروژه و ارائه خدمات آن و حتی تا پایان عمر مفید پروژه ادامه داشته باشد. برای دست¬یابی به چارچوب مناسب برای انجام پروژه مشارکت عمومی خصوصی در حوزه توسعه دولت الکترونیکی استفاده از تجربه جهانی و کشورهای پیشرو در این زمینه امری حیاتی و کارگشا خواهد بود. کتاب حاضر با بهره¬گیری از تجربه جهانی و کشورهای پیشرو در زمینه مشارکت عمومی خصوصی در حوزه توسعه دولت الکترونیکی و همچنین مطالعات گسترده شرایط موجود کشور تلاش دارد چارچوب-ها و رهنمودهای کلی از فرآیند اجرایی مشارکت عمومی خصوصی در خدمات دولت الکترونیکی را ارئه نماید.

سرفصل ها
  • اولویت بندی پروژه ها برای اجرای شکل مشارکت عمومی خصوصی- معماری سازمانی- مورد کسب و کار- تحلیل ریسک- ارزیابی ارزش پول- تهیه درخواست پیشنهاد و پاسخ یه درخواست پیشنهاد- فرایند انتخاب مشارکت کنند

مجموعه اسناد و مصوبات فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظم نوین حقوقی- ویراست دوم

مجموعه پیش رو که مصوبات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را در بر دارد، گرد هم آورده است.وجود قوانین مختلف و پراکنده در این حوزه، آسیب ها و نارسایی ها و زیان های مادی و معنوی بسیاری را به ذی نفعان تحمیل نموده است. این در صورتی است که این حوزه، نیازمند وجود نظام حقوقی پویا و موثر و سازگار برای تمامی ذی نفعان بوده تا بتوانند همپا با تغییرات سریع و فزاینده فناوری های این حوزه حرکت نمایند.

سرفصل ها
  • اسناد حاکمیتی، مصوبات حاکمیتی

همایش جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات ایران

اولین همایش بین‌المللی «جنبه‌های حقوقی فناوری و ارتباطات» توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه و با حضور اساتید و متخصصین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و حقوق و با هدف گردآوردن اندیشمندان در حوزه حقوق فضای مجازی، برگزار می‌شود. نظر به اهمیت موضوعات حقوقی در خصوص فناوری اطلاعات، این همایش در صدد برآمده تا پژوهشگران، اساتید و متخصصین در زمینه¬های حقوق و فناوری اطلاعات را گردهم آورده، و در راستای معرفی اصول و مبانی حقوقی در ارتباط با هدف فرهنگ‌سازی و ترویج بسترهای حقوقی وفنی دولت الکترونیکی گام موثری بردارد. موضوعاتی از قبیل حقوق خصوصی و عمومی، حقوق کیفری و جرم¬شناسی، حقوق امنیت وحقوق بشر فناوری اطلاعات، محورها و موضوعات کلیدی این همایش را تشکیل می‌دهد. با در نظر گرفتن موارد فوق یکی از سیاست¬های راهبردی این وزارتخانه، فعالیت اثربخش علمی در ابعاد مختلف فنی و حقوقی در حوزه فضای سایبر تلقی می¬شود و از آنجا که فن اوری اطلاعات و ارتباطات، موضوعی است که هر روز در حال پیشرفت و گسترش می¬باشد و ابعاد مختلفی را در جامعه پوشش می¬دهد. از نقطه نظر حقوقی می‌توان آثار، تبعات، مشکلات و راهکارهای قانونی را در محورهای حقوق خصوصی، حقوق کیفری و جرم¬شناسی، حقوق عمومی، حقوق امنیت و حقوق بشر فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی قرار داد که همایش بین¬المللی جنبه‌های حقوقی فن اوری اطلاعات و ارتباطات، حول این محورها سازماندهی گردیده است.

سرفصل ها
  • پیام رییس همایش- پیام دبیرعلمی همایش- متن کامل مقالات