مصوبات

دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران»

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دسته : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

ادامه مطلب

مصوبه شماره دو، جلسه یازدهم مورخ 28/1/1396 شورای اجرایی فناوری اطلاعات

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دسته : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

ادامه مطلب

مصوبه شماره یک، جلسه یازدهم مورخ 1396/01/28 شورای اجرایی فناوری اطلاعات

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دسته : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

ادامه مطلب

تداوم اجرای پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال 1397

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

دسته : ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

ادامه مطلب

ارائه خدمات از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی بخشنامه

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : هیئت وزیران

دسته : هیات وزیران/ دولت

ادامه مطلب

فهرست پروژه‎های اولویت‌دار دولت الکترونیک برای دستگاه‌های اجرایی مصوب مورخ 1397/02/09 (1)

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : هیئت وزیران

دسته : هیات وزیران/ دولت

ادامه مطلب