مصوبات

تعرفه خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

دسته : مصوبات اجرایی

ادامه مطلب

دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی موضوع بند «پ» ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

دسته : مصوبات اجرایی

ادامه مطلب

رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دسته : مصوبات اجرایی

ادامه مطلب

شیوه نامه انتشار و دسترسی ٱزاد به اطلاعات «تشکل‌های مردم نهاد»

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دسته : مصوبات اجرایی

ادامه مطلب

شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «بنگاههای اقتصادی عمومی»

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دسته : مصوبات اجرایی

ادامه مطلب

شیوه نامه انتشار و دسترسی ٱزاد به اطلاعات «موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی»

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دسته : مصوبات اجرایی

ادامه مطلب

تعرفه تراکنش مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

دسته : مصوبات حاکمیتی

ادامه مطلب