مصوبات

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : هیئت وزیران

دسته : هیات وزیران/ دولت

ادامه مطلب

آیین‏ نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : شورای عالی فضای مجازی

دسته : شورای عالی فضای مجازی

ادامه مطلب

«الزامات حاکم بر اینترنت اشیا در شبکه ملی اطلاعات» مصوبه شماره 2 جلسه پنجاه و سوم مورخ 1397/07/30

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : شورای عالی فضای مجازی

دسته : شورای عالی فضای مجازی

ادامه مطلب

شصتمین جلسه “ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی”

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

دسته : ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

ادامه مطلب

تعیین تکلیف وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیک مصوبه شماره 1 جلسه پنجاه و سوم مورخ 1397/07/30

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : شورای عالی فضای مجازی

دسته : شورای عالی فضای مجازی

ادامه مطلب

آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : قوه قضاییه

دسته : بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه

ادامه مطلب