مصوبات

مصوبات اولین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دسته : مراجع تخصصی

ادامه مطلب

سومین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دسته : مصوبات اجرایی

ادامه مطلب

دومین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دسته : مصوبات اجرایی

ادامه مطلب

اولین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دسته : مصوبات اجرایی

ادامه مطلب

رمزارزها (بیت کوین ها)

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : هیئت وزیران

دسته : هیات وزیران/ دولت

ادامه مطلب

استفاده از کارت هوشمند ملی به عنوان کلید دسترسی به خدمات اختصاصی دستگاه های اجرایی

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : هیئت وزیران

دسته : هیات وزیران/ دولت

ادامه مطلب