مصوبات

ابلاغیه سیاست‌های کلی بخش معدن

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : ابلاغیه های رهبر معظم انقلاب

دسته : سیاست های کلی نظام

ادامه مطلب

ابلاغیه سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : ابلاغیه های رهبر معظم انقلاب

دسته : سیاست های کلی نظام

ادامه مطلب

ابلاغیه بندهای «الف»، «ب»، «د» و «هـ» سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : ابلاغیه های رهبر معظم انقلاب

دسته : سیاست های کلی نظام

ادامه مطلب

ابلاغیه سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : ابلاغیه های رهبر معظم انقلاب

دسته : سیاست های کلی نظام

ادامه مطلب

ابلاغیه بند (ج) سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : ابلاغیه های رهبر معظم انقلاب

دسته : سیاست های کلی نظام

ادامه مطلب

ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : ابلاغیه های رهبر معظم انقلاب

دسته : سیاست های کلی نظام

ادامه مطلب

ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام اداری

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : ابلاغیه های رهبر معظم انقلاب

دسته : سیاست های کلی نظام

ادامه مطلب