مصوبات

تشکیل کمیتۀ تعیین مصادیق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‎ای غیرمجاز مصوبه جلسه (۵۰۹)

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : شورای عالی انقلاب فرهنگی

دسته : شورای عالی انقلاب فرهنگی

ادامه مطلب

اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مصوبه جلسه ۵84

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : شورای عالی انقلاب فرهنگی

دسته : شورای عالی انقلاب فرهنگی

ادامه مطلب

فراگیر کردن دستورخط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بهره‌گیری از رایانه مصوب ۵۸۶

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : شورای عالی انقلاب فرهنگی

دسته : شورای عالی انقلاب فرهنگی

ادامه مطلب

نقشه جامع علمی کشور مصوب جلسه 679

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : شورای عالی انقلاب فرهنگی

دسته : شورای عالی انقلاب فرهنگی

ادامه مطلب

مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات»

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : شورای عالی فضای مجازی

دسته : شورای عالی فضای مجازی

ادامه مطلب

سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی شورای عالی فضای مجازی

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : شورای عالی فضای مجازی

دسته : شورای عالی فضای مجازی

ادامه مطلب