مصوبات

قانون تجارت الکترونیکی

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : مجلس شورای اسلامی

دسته : مصوبات مجلس شورای اسلامی/شورای انقلاب اسلامی/مجلس شورای ملی

ادامه مطلب

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : مجلس شورای اسلامی

دسته : مصوبات مجلس شورای اسلامی/شورای انقلاب اسلامی/مجلس شورای ملی

ادامه مطلب

قانون جرائم رایانه‌ای

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : مجلس شورای اسلامی

دسته : مصوبات مجلس شورای اسلامی/شورای انقلاب اسلامی/مجلس شورای ملی

ادامه مطلب

موادی از قانون مناقصات

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : مجلس شورای اسلامی

دسته : مصوبات مجلس شورای اسلامی/شورای انقلاب اسلامی/مجلس شورای ملی

ادامه مطلب

ایجاد هماهنگی بین دستگاهی به‌منظور تحقق و پیشبرد برنامه عملیاتی دولت الکترونیک

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : هیئت وزیران

دسته : هیات وزیران/ دولت

ادامه مطلب

موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : مجلس شورای اسلامی

دسته : مصوبات مجلس شورای اسلامی/شورای انقلاب اسلامی/مجلس شورای ملی

ادامه مطلب

موادی از قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : مجلس شورای اسلامی

دسته : مصوبات مجلس شورای اسلامی/شورای انقلاب اسلامی/مجلس شورای ملی

ادامه مطلب