پیشنهادات کارگروه رفع موانع جهش تولید (صدور مجوزها و مسائل مرتبط)

دستگاه:

هیئت وزیران

, دسته:

مراجع تخصصی

  • تاریخ تصویب
  • تاریخ اجرا
  • آیتم ها
  • پیوست دارد

سازمان فناوری اطلاعات ایران با سلام تصویب نامه شماره 87277/ت 58115ه مورخ 3/8/99 هیئت محترم وزیران در خصوص " ارائه مواردی در ارتباط با پیشنهادات کارگروه رفع موانع جهش تولید (صدور مجوزها و مسائل مرتبط) ، به شرح پیوست ابلاغ می گردد. بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی - وزارت نیرو- وزارت نفت - وزارت راه و شهرسازی سازمان حفاظت محیط زیست - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معاونت حقوقی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه 27/ ۷ / 1399 به پیشنهاد کارگروه رفع موانع جهش تولید و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ١- به منظور یکپارچگی و انسجام نظام صدور مجوز در کشور، مراجع صدور مجوز مکلفند ظرف شش ماه ترتیبی فراهم نمایند که کلیه مجوزهایی که پس از ابلاغ این تصویب نامه صادر، تمدید یا اصلاح می شوند، برروی درگاه ملی مجوزهای کشور، ثبت و شناسه یکتای مجوز دریافت نمایند. هر مجوزی که بعد از زمان راه اندازی این درگاه صادر شده و فاقد شناسه یکتای مجوز باشد، معتبر نیست. مراجع صدور مجوز مکلفند با اتصال الکترونیکی سامانه های صدور مجوز خود به درگاه فوق و ارایه داده های خواسته شده، این شناسه را دریافت و بر روی مجوزهای صادره ثبت نمایند. ۲- در اجرای ماده (۹) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور - مصوب ۱۳۹۳- کلیه دستگاه هایی که مرجع قانونی استعلام حریم ها و زیرساخت ها می باشند، مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، پس از تهیه لایه های اطلاعات مکانی عارضه های خود، براساس آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۹) قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۴۶۳/ت ۵۴۳۷۷هـ مورخ 13/ ۶ / 1398 ، نسبت به پاسخ استعلامات مذکور به صورت الکترونیکی هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام نمایند. مسئولیت به روزرسانی و نگهداری لایه های اطلاعات مکانی به عهده دستگاه اجرایی مربوط است. ۳- مراجع صادر کننده استعلام مرتبط با حریم ها و زیرساخت ها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دکل فشار قوی، میراث فرهنگی، شهر، حریم های زیست محیطی، منابع طبیعی و مراتع، صنایع دامپزشکی، امنیتی، فرودگاه ها، راه آهن، جاده و تأسیسات اتمی مکلفند به درخواست های دریافت شده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، ظرف پانزده روز کاری به صورت واضح، غیرمشروط و غیرقابل تفسیر پاسخ دهند. عدم پاسخ در مهلت یادشده، به منزله موافقت با درخواست می باشد. تبصره ۱- پاسخ ثبت شده به منزله پاسخ قطعی مرجع صادر کننده استعلام میباشد و غیرقابل تغییر است تبصره ۲- مراجع موضوع این بند موظفند تا پایان آبان ماه ۱۳۹9، حریمهای مرتبط را اعلام و در پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خود اعلام نمایند. ۴- مراجع صدور مجوز مکلفند در خصوص طرح های ایجاد کسب و کار که از اراضی منابع طبیعی یا ملی استفاده کرده اند، در صورت عدم اجرا، تأخیر در اجرا یا عدم پیشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب و یا تعطیلی بیش از یک سال، اراضی منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت را تخصیص و آن را برای متقاضیان دیگر آزاد نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تدوین و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ۵- به منظور تسریع در شروع و توسعه کسب و کارها، تسهیل در سرمایه گذاری و شناسایی و انعکاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جهت رفع آنها، کارگروه استانی "تسهیل سرمایه گذاری و مقررات زدایی" به ریاست استاندار و دبیری مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان و با حضور دستگاه های ذی ربط با برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تشکیل می شود. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ۶- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همکاری تخصصی دستگاه های ذی ربط به تشخیص معاونت یادشده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به ایجاد "درگاه اختصاصی قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار" در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. دستگاه های اجرایی مکلفند مقررات موضوع این تصویب نامه را با هماهنگی و نظارت معاونت حقوقی رییس جمهور در درگاه یادشده درج کنند و پیشنهادهای مربوط به لوایح و مقررات مرتبط با کسب و کار را در قالب طراحی شده توسط معاونت مذکور (از جمله شامل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط و آثار مصوبه جدید بر آنها) به مراجع وضع مربوط ارایه کنند و نسخه ای از آن را جهت اطلاع عمومی، در درگاه یادشده درج نمایند. ۷- مصوبات هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در صورت نیاز به تصمیم گیری هیئت وزیران، ظرف یک ماه پس از تصویب در هیئت مذکور، مستقیما در هیئت وزیران بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت امور مجلس رییس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. ۴- مراجع صدور مجوز مکلفند در خصوص طرح های ایجاد کسب و کار که از اراضی منابع طبیعی یا ملی استفاده کرده اند، در صورت عدم اجرا، تأخیر در اجرا یا عدم پیشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب و یا تعطیلی بیش از یک سال، اراضی منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت را تخصیص و آن را برای متقاضیان دیگر آزاد نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تدوین و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ۵- به منظور تسریع در شروع و توسعه کسب و کارها، تسهیل در سرمایه گذاری و شناسایی و انعکاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جهت رفع آنها، کارگروه استانی "تسهیل سرمایه گذاری و مقررات زدایی" به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و با حضور دستگاه های ذی ربط با برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تشکیل می شود. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ۶- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همکاری تخصصی دستگاه های ذی ربط به تشخیص معاونت یادشده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به ایجاد درگاه اختصاصی قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. دستگاههای اجرایی مکلفند مقررات موضوع این تصویب نامه را با هماهنگی و نظارت معاونت حقوقی رییس جمهور در درگاه یادشده درج کنند و پیشنهادهای مربوط به لوایح و مقررات مرتبط با کسب و کار را در قالب طراحی شده توسط معاونت مذکور )از جمله شامل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط و آثار مصوبه جدید بر آنها( به مراجع وضع مربوط ارایه کنند و نسخه ای از آن را جهت اطلاع عمومی، در درگاه یادشده درج نمایند. ۷- مصوبات هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در صورت نیاز به تصمیم گیری هیئت وزیران، ظرف یک ماه پس از تصویب در هیئت مذکور، مستقیما در هیئت وزیران بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

    نظری ارسال نشده است