اصلاحات فرایندی در نظام اداری

دستگاه:

شورای عالی اداری

, دسته:

مراجع اداری

  • تاریخ تصویب
  • تاریخ اجرا
  • آیتم ها
  • پیوست دارد

بسمه تعالی تمامی وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند شورای عالی اداری در یکصدوهشتادوششمین جلسه مورخ 24/ 09 / 1399 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، با هدف ارتقای سطح کیفی خدمات دولت، در اجرا و تکمیل مواد ۲، ۳ و ۴ تصویب نامه شماره 7740/ ۹۳ /206 مورخ10/06/1393 شورای عالی اداری و به منظور تسریع در انجام «اصلاحات فرایندی در نظام اداری»، تصویب نمود: ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات بکار رفته در این تصویب نامه به قرار زیر است: خدمت: نتیجه فرایندهای یک یا چند سیستم متعامل است که قابل ارائه به اشخاص (حقیقی یا حقوقی) بوده و با استفاده از منابع در اختیار سازمان، برای ایجاد یک ارزش یا رفع نیاز اشخاص نظیر: ارائه گذرنامه، پاسخ به استعلام، ارائه یک مجوز، ارائه تسهیلات و ... تولید و ارائه می گردد. فرایند: مجموعه ای از فعالیتهای مرتبط با هم و ساختاریافته است که به منظور تحقق یک هدف معین (ارایه خدمت، تولید کالا یا اطلاعات مشخص) برای یک متقاضی معین، انجام میشود و باعث خلق ارزش یا رفع نیاز برای مشتریان سازمان میشود. شناسه خدمت: کد منحصر به فردی است که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس استاندارد بین المللی کوفوگ، به هر خدمت اختصاص می یابد. سامانه مدیریت خدمات دولت: سامانه موضوع ماده ۲ مصوبه شماره ۱۱۲۶۴۴۶مورخ 28/ ۱۲/1395شورای عالی اداری. ماده ۲- به منظور ارتقای سطح کیفی خدمات دولت با رویکرد اصلاح فرایندها، تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند عناوین خدمات شناسه دار قابل بهبود، دوره زمانی بهبود، اهداف و شاخص های بهبود (از قبیل کاهش زمان و هزینه ارائه خدمت، کاهش تعداد استعلامها، مدارک موردنیاز، کاربرگ ها و اقلام اطلاعاتی که از متقاضی اخذ می شود)، را طی مدت سه ماه به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند و مطابق با دوره زمانی تأیید شده برای بهبود، نسبت به تحقق اهداف بهبود، اقدام و گزارش پیشرفت برنامه را در بازه های زمانی سه ماهه، به سازمان اداری و استخدامی کشور ارایه نمایند. ماده ۳- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است: 1-3- به منظور رصد و پایش دقیق و یکپارچه اصلاحات فرایندی، نسبت به ایجاد زیرسامانه راهبری اصلاح فرایندها، ذیل سامانه مدیریت خدمات دولت به همراه داشبورد مدیریتی لازم؛ اقدام نماید. 2-3- از طریق مرکز آموزش مدیریت دولتی و بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی، نسبت به طراحی و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی در زمینه بهبود و بازمهندسی فرایندها برای کلیه سطوح مدیریتی و کارشناسی مرتبط، به ویژه کارشناسان تیم های بهبود فرایند دستگاههای اجرایی؛ اقدام نماید. ۳ - ۳- طی مدت ۳ ماه از طریق ایجاد امکان ثبت سریع گزارش های مردمی در «سامانه مدیریت خدمات دولت»، زمینه مشارکت حداکثری شهروندان در اصلاح و ساده سازی فرایندهای ارایه خدمات را به گونه ای فراهم آورد که ثبت گزارش های شهروندانی که در حین انجام فرایندها با مشکلات یا عدم رعایت قوانین و مقررات مواجه می شوند، با سریعترین روش میسر گردد. ماده 4- تمامی دستگاههای اجرایی موظفند طی مدت ۶ ماه اقدامات زیر را انجام دهند: 1-4- بر اساس دستور العمل‌ها و شیوه‌نامه ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور، نسبت به ارایه اطلاعات در سامانه موضوع بند ۱ ماده ۳ اقدام نمایند. 2-4- نسبت به کاهش زمان متوسط ارایه هر خدمت (اعلام شده در سامانه مدیریت خدمات دستگاه‌های اجرایی) حداقل به میزان ۳۰ درصد، اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام نمایند. تبصره- فرایندهایی که زمان انجام آنها استاندارد می باشد، باید طی مدت ۳ ماه جهت بررسی و تایید به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام شود. 3-4- در اجرای دستورالعمل میز خدمت (موضوع بخشنامه شماره ۱۵۳۸۵۸۸ مورخ 07/ ۰۹ /1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)، خدمات شناسه دار از نوع دولت به مردم (G2C) و دولت به کسب و کار(G2B) را در میز خدمت الکترونیکی و حضوری، ارائه نمایند. ۴ - ۴ - به منظور اخذ نظرات شهروندان در خصوص کیفیت ارائه خدمات، اطلاعات مراجعه کنندگان به میز خدمت را در زیرسامانه «راهبری میز خدمت دستگاه‌های اجرایی» ذیل سامانه مدیریت خدمات دولت؛ ثبت نمایند. 5-4- بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به رفع مشکلات میز خدمت اقدام نمایند. 6-4- تمهیدات لازم جهت ایجاد و تخصیص شناسه پیگیری برای کلیه خدمات خود را به نحوی فراهم نمایند که به ازای مراجعه اشخاص برای دریافت خدمت از طریق میز خدمت حضوری و الکترونیکی، یک شناسه پیگیری تولید و زمان نهایی پاسخ خدمت در قالب رسید به وی اعلام شود. این شناسه پیگیری از طریق درگاه یا سامانه های پیام رسان یا سامانه های مرکز تلفن باید تا زمان ارائه نهایی خدمت، امکان پیگیری و کسب اطلاع از آخرین وضعیت درخواست و کلیه رویدادها و فعالیت های انجام شده توسط دستگاه را با ذکر زمان و مسئول انجام خدمت، برای متقاضی فراهم کند. 7-4- کلیه فرایندهای بین دستگاهی مورد نیاز برای ارائه خدمت را بدون نیاز به پیگیری و مراجعه متقاضی انجام دهند به گونه ای که محل درخواست و دریافت خدمت یکسان باشد. 8-4- استعلام ها و دریافت مجوزها را به صورت الکترونیکی و در صورت لزوم با استفاده از امضای الکترونیکی و بستر ارتباطی امن و اختصاصی زیرمجموعه شبکه ملی اطلاعات، انجام دهند. ماده ۵- بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش ادواری اجرای آن توسط دبیرخانه شورای عالی اداری، به شورا ارایه می شود. حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) - دفتر ریاست جمهوری - دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی - دفتر ریاست قوه قضاییه - دفتر معاون اول رئیس جمهور دفتر هیأت دولت - معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس جمهور - دفتر بازرسی رئیس جمهور - دفتر ریاست دیوان عدالت اداری - کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی - اداره کل حقوقی ریاست جمهوری - اداره کل قوانین و مقررات کشوری ریاست جمهوری - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایراندفتر هماهنگی های ویژه رئیس جمهور فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران - دیوان محاسبات کشور - سازمان بازرسی کل کشور.

    نظری ارسال نشده است