شانزدهمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور

دستگاه:

شورای اجرایی فناوری اطلاعات

, دسته:

مصوبات اجرایی

  • تاریخ تصویب
  • تاریخ اجرا
  • آیتم ها
  • پیوست دارد

مصوبات جلسه شانزدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور مصوبه شماره یک 1- مقرر شد کلیه سرویسهای برقرار شده در مرکز ملی تبادل اطلاعات که دستگاه سرویس دهنده با ارائه آن به دستگاه متقاضی موافقت دارد، با موافقت دبیرخانه دایر شده و در پیوست مصوبات کارگروه درج شود. 2- با توجه به بهره‌برداری از سرویس اصالت مدارک تحصیلی دانشگاهی استعلام مدرک تحصیلی برای وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تامین اجتماعی، نظام وظیفه ناجا مورد تایید قرار گرفت. تبصره – در اجرا ماده 5 مصوبه شورای عالی فضای مجازی و ماده 5 جلسه پانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات با توجه به ایجاد سرویس استعلام مدارک تحصیلی هرگونه استعلام اصالت مدارک تحصیلی توسط موسسات دولتی و غیر دولتی تنها بر اساس سرویس مرکز ملی تبادل اطلاعات یا درگاه های یکپارچه ارایه خدمات مجاز است. 3- سازمان فناوری اطلاعات ایران گزارش اجرای آن دسته از مصوبات کارگروه که مبنی بر دایر شدن و برقراری سرویس برای دستگاه های اجرایی است را ظرف مدت 10 روز به دبیرخانه ارایه تا به استحضار اعضاء رسانده شود. 4- امکان اعلام تغییر مکان اقامت اشخاص حقیقی از طریق دولت همراه به سازمان ثبت احوال مورد تایید قرار گرفت. 5- با توجه به درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به تعدادی از سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات و بررسی کارشناسی، دسترسی دستگاههای اجرایی ذیل به سرویس‌های تعیین شده، مورد تایید کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی قرار گرفت: • وزارت جهاد کشاورزی : سرویس شاهکار • سازمان سنجش آموزش کشور: سرویس استعلام هویت و سرویس عکس • تبصره - سرویس عکس و احراز سازمان سنجش با رعایت ملاحظات دسترسی نداشتن به اینترنت تایید شد. • وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی: سرویس انطباق شماره شبا بانکی با شماره ملی • شهرداری تهران: سرویس استعلام هویت 6- سرویسهای «استعلام شناسه اشخاص حقوقی» و «اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی» ارایه شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک برای نیروی انتظامی تایید شد. 7- کارگروه با کلیات ایجاد سرویس اثر انگشت اتباع خارجی مورد تقاضای نیروی انتظامی توسط وزارت کشور موافقت نمود و مقرر شد روش تبادل و اقلام اطلاعاتی به جلسه بعد کارگروه ارایه شود. مصوبه شماره دو در اجرای مصوبه شماره یک جلسه هفدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص سامانه تجارت در کشور و درخواست های واصله از وزارت صنعت معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و گمرک جمهوری اسلامی ایران و ضرورت تسریع در انجام امور کلیات درخواست های پیوست به شرح زیر تایید و مقرر شد اقلام دقیق اطلاعات مورد تبادل به پیوست توسط دبیرخانه ابلاغ شود. زمان پیاده‌سازی سرویس ها و بهره‌برداری، برای سرویس دهنده یکماه و برای سرویس گیرنده یکهفته تعیین می‌شود. درخواستهای گمرک جمهوری اسلامی ایران 1- اقلام داده‌های سرویس ثبت نام انبارها تایید و مقرر شد این سرویس توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تحویل گمرک جمهوری اسلامی گردیده و با برقراری این سرویس فرم ثبت نام انبار در سامانه گمرک حذف شود. 2- درخواستهای ارایه شده با نام سرویس قبض انبار برای سازمان بنادر و دریانوردی، مناطق آزاد و انبارهای عمومی ( که مشابه هم هستند) در واقع سه سرویس قبض انبار ، حمل و تخلیه می‌باشد و در قالب سه متد توسط سامانه جامع تجارت ارایه خواهد شد. 3- سرویس ضوابط کالایی برای مجوزهای ترخیص کالا ، به صورت پوش و API داده باز توسط وزارت صنعت معدن و تجارت منتشر شود. 4- کلیات سرویس کیل مصرف تایید شد. 5- سرویس گواهی تولید به جلسه بعد موکول گردید درخواستهای وزارت صنعت معدن تجارت(مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) : 1- برقراری سرویس GNAF برای سامانه جامع انبارها تایید شد. داده مکانی(GNAF ) انبارهای که کد پستی دارند با همکاری شرکت پست و سامانه جامع انبارها تکمیل شود. 2- برقراری سرویسهای سامانه جامع انبارها در مرکز ملی تبادل اطلاعات {ثبت نام انبار و مراکز نگهداری کالا، ویرایش اطلاعات انبار و مراکز نگهداری کالا ، ثبت قبض انبار(رسید)، ابطال قبض انبار(رسید) ، ثبت خروج از انبار( حواله)، ابطال خروج ازانبار ( حواله)} برای سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت انبارهای عمومی، وزارت جهاد کشاورزی، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه تجاری، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(سازمان غذا و دارو ) تایید شد. این دستگاههای اجرایی لازم است اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری کالا و ورود و خروج کالا را به سامانه جامع انبارها ارسال و کد رهگیری ثبت در سامانه جامع انبارها را دریافت و در اسناد خود درج نمایند. 3- در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی و آیین نامه های اجرایی این دو قانون سرویسهای استعلام اطلاعات انبار و مراکز نگهداری کالا با ورودی شناسه یکتا اشخاص حقوقی یا حقیقی و کدپستی ، استعلام قبض انبار و حواله خروج با کد رهگیری تایید شد. و مقرر شد این سرویسها به گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی با موافقت وزارت صمت، تحویل گردیده تا در سامانه‌های خود بکارگیری نمایند. 4- در خصوص تبادل اطلاعات اظهار نامه ،پروانه و پته گمرکی و ضمایم آن اقلام داده ای موجود مبادله و اگر بخشی از ضمایم به صورت فایل است، این ضمایم تا زمان بهبود سیستمها و تکمیل اقلام داده ای به صورت فایل به سامانه جامع تجارت ارسال شود.

    نظری ارسال نشده است