هجدهمین مصوبه شورای اجرایی فناور ی اطلاعات

دستگاه:

شورای اجرایی فناوری اطلاعات

, دسته:

مصوبات اجرایی

  • تاریخ تصویب
  • تاریخ اجرا
  • آیتم ها
  • پیوست دارد

کلیه دستگاه‌های اجرایی با استناد به ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (5) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند "6" ماده (3) آیین‌نامه داخلی شورا، و در راستای اجرای تکالیف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات قانون برنامه ششم با هدف تسهیل دسترسی به خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی و تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیکی، مصوبات جلسه هجدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزارشده در تاریخ 10/09/1399 که طی نامه شماره 102480 مورخ 13/09/1399 به تائید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه و یازده ماده به شرح پیوست ابلاغ می‌شود. شایان‌ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود. محمد جواد آذری جهرمی رونوشت: - دفتر مقام معظم رهبری- دفتر رئیس‌جمهور- دفتر رئیس قوه قضاییه- دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام- دفتر معاون اول رئیس‌جمهور- سازمان برنامه‌وبودجه کشور - سازمان اداری و استخدامی کشور دیوان محاسبات کشور - دیوان عدالت اداری- سازمان بازرسی کل کشور- اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی-اداره کل قوانین و مقررات کشور- دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت- دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی - دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات - دفتر هیئت دولت- روزنامه رسمی کشور- معاون حقوقی رئیس‌جمهور- معاونت تدوین و تنقیح قوانین معاونت حقوقی رئیس‌جمهور - اعضای محترم شورای اجرایی فناوری اطلاعات شرکت¬ها ، سازمان‌ها، پژوهشگاه‌ها و دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات مصوبات جلسه هجدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور مقدمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در هجدهمین جلسه مورخ 10/09/1399 با هدف تسهیل دسترسی به خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و تکمیل پروژه های اولویت دار دولت الکترونیکی (موضوع مصوبه شماره 12176/ت 55285هـ مورخ 09/02/1397 هیئت محترم وزیران) موارد زیر را تصویب نمود. ماده 1- به‌منظور تکمیل زنجیره تجارت خارجی و قابلیت رصد کلیه کالاهای وارداتی با مدیریت و پیگیری کارگروه نظارت بر سامانه جامع تجارت، اقدامات ذیل حداکثر تا 11/11/1399 به شرح زیر توسط دستگاه‌های مسئول اجرایی شود: الف- تکمیل سامانه جامع انبارها در تجارت داخلی و خارجی به نحوی که کلیه کالاهای تولیدی و وارداتی فقط در انبارهای دارای شناسه، نگهداری و با قبوض انبار دارای شناسه یکتا و شناسه کالا (برای کالاهایی که قبل از شروع تشریفات گمرکی باشند ،با کد هماهنگ سیستم HS) وارد یا خارج شوند. تمامی دستگاه‌های اجرایی در محدوده وظایف قانونی مکلف به اجرای این بند در انبارهای واقع در نقاط جغرافیایی تحت نظارت خود هستند. ب - به‌منظور پایش ارز تأمین شده کالاهای وارداتی یا ترخیص شده، شروع تشریفات گمرکی بر اساس شناسه یکتا قبض انبار الزامی است. ج - برقراری ارتباط بین شناسه بارنامه حمل در جابجایی کالا و شناسه یکتا قبض انبار و ایجاد امکان مشاهده وضعیت کالاهای حمل شده بر اساس شناسه کالا در سامانه پایش اطلاعات تجارت کشور برای مقامات و مسئولین مربوطه فراهم شود. د - تبادل الکترونیکی کلیه مجوزهای ترخیص کالا از گمرک توسط سامانه جامع تجارت به نحوی انجام شود که صدور مجوز الکترونیکی توسط دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز در کمتر از 10 روز کاری باشد. ماده 2- رؤسای دستگاه‌هایی که درصد پیشرفت پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیکی آن‌ها زیر 50 درصد(مطابق فهرست پیوست) است با در نظر گرفتن نقش دستگاه های همکار، ضمن درج در سوابق مدیریتی (شامل کلیه مدیران ذیربط) ظرف یک هفته گزارش علل عدم پیشرفت پروژه را به دفتر رئیس محترم جمهور اعلام و برنامه زمان‌بندی بهره‌برداری از پروژه را برای دهه فجر و یا حداکثر تا پایان سال به دبیرخانه شورا ارائه نمایند. ماده 3- دستگاه‌هایی که میزان تحقق تکالیف تعیین‌شده در پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیکی یا ده محور ابلاغی ریاست محترم جمهور بیش از 70 درصد است به همراه مسئولین مؤثر در پیشرفت با معرفی دبیرخانه شورا مورد تشویق قرار گیرند. ماده 4- طرح مالیات الکترونیکی، شامل اظهارنامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به جهت اهمیت و پیشرفت نامطلوب توسط کارگروهی با مسئولیت دبیر شورا و عضویت نماینده تام الاختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی، نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور دولت الکترونیکی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه‌و بودجه کشور موانع تحقق طرح و برنامه زمان‌بندی اجرایی تکمیل طرح را ظرف دو هفته تدوین و به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و دفتر رئیس محترم جمهور ارایه تا پس از تائید دفتر رئیس محترم جمهور به‌عنوان مصوبه به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شود. دبیرخانه بر اجرای برنامه مصوب نظارت مستمر کرده و گزارش پیشرفت را به‌صورت هفتگی تقدیم رئیس محترم جمهور نماید. ماده 5- طرح سلامت الکترونیکی، شامل حذف کاربری دفترچه‌های کاغذی، نسخه‌نویسی الکترونیکی، نسخه‌پیچی الکترونیکی و رسیدگی الکترونیکی، استحقاق درمان و پرونده الکترونیکی سلامت به جهت اهمیت و پیشرفت نامطلوب توسط کارگروهی با مسئولیت دبیر شورا و عضویت نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور دولت الکترونیکی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه‌وبودجه کشور موانع تحقق طرح و برنامه زمان‌بندی اجرایی تکمیل طرح را ظرف دو هفته تدوین و به وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دفتر رئیس محترم جمهور ارایه تا پس از تائید دفتر رئیس محترم جمهور به‌عنوان مصوبه به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شود. دبیرخانه بر اجرای برنامه مصوب نظارت مستمر کرده و گزارش پیشرفت را به‌صورت هفتگی تقدیم رئیس محترم جمهور نماید. ماده 6- با توجه به لزوم تکمیل استقرار و بهره‌برداری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت کارگروهی با مسئولیت دبیر شورا و عضویت نماینده تام الاختیار وزیر صنعت معدن و تجارت، نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور دولت الکترونیکی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه‌وبودجه کشور موانع تحقق طرح و برنامه زمان‌بندی اجرایی تکمیل طرح را ظرف دو هفته تدوین و به وزیر محترم صنعت معدن و تجارت و دفتر رئیس محترم جمهور ارایه تا پس از تائید دفتر رئیس محترم جمهور به‌عنوان مصوبه به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شود. دبیرخانه بر اجرای برنامه مصوب نظارت مستمر کرده و گزارش پیشرفت را به‌صورت هفتگی تقدیم رئیس محترم جمهور نماید. ماده 7- با توجه به دستور مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به‌منظور تحقق و استقرار سامانه جامع رفاه ایرانیان کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه شورا و عضویت نمایندگان تام الاختیار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس کل بانک مرکزی، نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور دولت الکترونیکی و سایر دستگاه‌ها حسب تشخیص دبیرخانه تشکیل می‌شود. برنامه اجرایی استقرار پایگاه رفاه ایرانیان ظرف سه هفته توسط این کارگروه تدوین و توسط وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به دستگاه‌ها ابلاغ شود. دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ضمن همکاری کامل گزارش هفتگی اقدامات را به دبیرخانه شورا اعلام نمایند. ماده 8- موارد زیر به مصوبه شماره یک جلسه هفدهم شورای اجرایی الحاق می‌شود: الف- الزام به‌کارگیری شناسه یکتای قبض انبار در کلیه انبارهای گمرکی شامل مراجع تحویل گیرنده کالا و کلیه انبارهای اختصاصی کالاهای گمرک نشده حداکثر تا 12/10/1399 ب - الزام به‌کارگیری شناسه یکتا برای قبوض انبار (ورود و خروج) در سامانه‌های حوزه‌های تخصصی با تائید سامانه جامع تجارت همانند سامانه‌های وزارت جهاد کشاورزی و سامانه سازمان غذا و دارو حداکثر تا تاریخ 01/11/1399 ج - کلیه دستگاه های اجرایی موضوع این مصوبه مکلفند امکان رصد و پایش کالاهای اساسی ، نهاده های تولید و سایر کالاهای مد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت را شامل کل فرآیند زنجیره تجارت خارجی(واردات، صادرات و ترانزیت) و تجارت داخلی( از تولید یا واردات به توزیع در شبکه عمده فروشی و خرده فروشی) در سامانه پایش اطلاعات تجاری کشور فراهم آورند. ماده 9- تخلف از تکالیف این مصوبه برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی به‌منزله تخلف اداری بوده و حسب گزارش دبیرخانه مسئول مربوطه جهت رسیدگی به تخلفات اعم از ایجاد مانع یا اهمال در اجرای وظیفه به مراجع ذی‌ربط معرفی می‌شود. ماده 10- به عنوان یک اصل مهم در کلیه خدمات و سامانه های دولت الکترونیکی ، دستگاههای اجرایی موظف به حفظ حریم خصوصی اشخاص و امنیت در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و سایر اسناد بالادستی بوده و رعایت مصوبات مربوطه برای دستگاههای اجرایی الزامی است. ماده 11- برنامه استقرار و بهره برداری از پروژه‌های اولویت‌دار، ابلاغیه‌های ریاست محترم جمهور در الکترونیکی شدن خدمات و خدمات پایگاه‌های اطلاعات‌پایه که هنوز به بهره‌برداری نرسیده است در سه گام اجرایی تا دهه مبارک فجر 1399، تا 20 اسفندماه 1399 وتا خردادماه 1400 به شرح ذیل تصویب شد. دستگاه‌های اجرایی مسئول ملزم به ارائه زمان‌بندی اجرایی شدن پروژه‌های مذکور ظرف مدت ده روز به دبیرخانه شورا هستند. همچنین گزارش پیشرفت پروژه‌ها مطابق با برنامه ارائه شده باید به‌صورت هفتگی به دبیرخانه شورا ارسال شود. ردیف عنوان مسئول دهه فجر 20 اسفند خرداد 1400 1 فاز دوم سامانه جامع تجارت وزارت صنعت معدن و تجارت و دستگاههای موضوع مصوبه جلسه 17 شورای اجرایی بهره‌برداری کامل از سامانه 2 تکمیل صدور کارت‌های ملی هوشمند و به‌کارگیری کارت هوشمند سازمان ثبت‌احوال کشور سرویس بر خط تطبیق اثرانگشت (MOC) توسط سازمان ثبتاحوال در فروش سیم‌کارت توسط اپراتورهای تلفن همراه احراز هویت آفلاین کارت‌های ملی هوشمند و سرویس غیر بر خط تطبیق اثرانگشت (MOC) در نظام سلامت و مطب پزشکان صدور کارت‌های ثبت‌نام شده و پوشش بیش از 90 درصدی اشخاص مقیم داخل کشور 3 روابط سببی نسبی- اعلام تولد سازمان ثبت‌احوال کشور استعلام رابطه والد فرزندی، استعلام رابطه ازدواج امکان ثبت درخواست الکترونیکی صدور شناسنامه و ولادت 4 سامانه مجامع الکترونیکی سازمان بورس و اوراق بهادار – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال صورت‌جلسات مجمع با امضای الکترونیکی معتبر صاحبان سهام به ثبت شرکت‌ها برگزاری مجمع الکترونیکی منطبق با قانون نحوه برگزاری مجامع شرکت‌ها و قانون تجارت الکترونیکی 5 واریز سود سهام سازمان بورس و اوراق بهادار پوشش کامل واریزی سود سهام برای کلیه شرکت‌های بورسی 6 سفته الکترونیکی وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره‌برداری از سامانه و حذف سفته و برات کاغذی 7 سامانه بازارگاه محصولات کشاورزی و نهاده‌های تولیدی وزارت جهاد کشاورزی بهره‌برداری از سامانه 8 الکترونیکی شدن فرآیندها و حذف دریافت مستندات کاغذی در خدمات بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. بهره‌برداری از سامانه 9 به‌کارگیری کیف پول الکترونیکی بانک مرکزی ج.ا.ا. بهره‌برداری 10 سامانه املاک اسکان وزارت راه و شهرسازی بهره‌برداری از سامانه و اتصال با پایگاه‌های پایه کشور 11 پنجره واحد صدور مجوزهای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره‌برداری از سامانه با پوشش حداقل 30 درصد مجوزهای کشور (غیر از اصناف) بهره‌برداری کامل از سامانه 12 پیام ایران سازمان فناوری اطلاعات ایران بهره‌برداری از سامانه 13 پنجره واحد زمین سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه خدمت مجوزهای تغییر کاربری و مالکیت ارائه خدمت حرایم مکان محور یکپارچه بهره‌برداری کامل از سامانه 14 پنجره واحد فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهره‌برداری از سامانه 15 سلامت الکترونیکی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اجرای نسخه الکترونیکی و نسخه‌پیچی و حذف کاربری دفترچه تکمیل پایگاه بیمه درمان کشور- رسیدگی الکترونیکی 16 پایانه‌های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی کشور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی برای اصناف ایجاد کارپوشه مالیاتی اشخاص 17 مالیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور پذیرش یکسان قبوض مالیاتی دارای شناسه قبض و شناسه پرداخت در نظام مالیاتی استقرار و دریافت درخواست الکترونیکی از مؤدیان در کلیه منابع مالیاتی 18 اظهارنامه برآوردی تمام منابع مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اجرای اظهارنامه برآوردی برای مالیات بر درامد اشخاص حقوقی اجرای اظهارنامه برآوردی برای کلیه منابع مالیاتی 19 سامانه جامع مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور بهره‌برداری از سامانه 20 درخواست الکترونیکی اعلام سرقت یا هر رخداد انتظامی وزارت کشور نیروی انتظامی ج.ا.ا. بهره‌برداری از سامانه 21 دریافت الکترونیکی درخواست گذرنامه، گواهینامه یا مدارک مشابه و نوبت‌دهی اینترنتی در صورت ضرورت مراجعه حضوری وزارت کشور نیروی انتظامی ج.ا.ا. بهره‌برداری و ارائه سرویس برخط به دستگاه‌های اجرایی طبق مصوبات 22 ارائه سرویس‌های استعلامی ناجا به دستگاه‌های اجرایی وزارت کشور نیروی انتظامی ج.ا.ا. استعلام اصالت خودرو استعلام تأییدیه اماکن سرویس استعلام تردد افراد 23 خدمات الکترونیکی تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 30 خدمت الکترونیکی و غیرحضوری خدمات کارفرمایی، بیمه‌ای، بازنشستگی 24 پایگاه رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین برنامه اجرایی و تکمیل داده و اطلاعات‌پایه 25 سامانه تدارکات دولت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌کارگیری شناسه کالا در معاملات- تکمیل فرآیندها و انواع معاملات- پوشش حداقل 25 درصدی معاملات در سامانه پوشش حداقل 50 درصدی معاملات 26 مجوز ساخت وزارت کشور ایجاد خدمت الکترونیکی مجوز ساخت برای کلان‌شهرها ایجاد خدمت الکترونیکی مجوز ساخت برای شهرهای کشور 27 نقشه راه شهرهای هوشمند وزارت کشور تدوین سند نقشه راه شهر هوشمند ارائه برنامه اجرایی در کلان‌شهرها 28 یکپارچه‌سازی قبوض وزارت نیرو و وزارت نفت افتتاح سامانه یکپارچه قرائت قرائت یکپارچه قبوض در سراسر کشور پیاده‌‌سازی قرائت یکپارچه در کشور 29 دولت همراه سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه خدمت هویت موبایلی و 30 خدمت پایه و کاربردی (مبتنی بر اسناد EGDI) 30 سامانه جامع حوادث و تصادفات جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی ایجاد و بهره‌برداری کامل از سامانه بااتصال کامل به پایگاه‌های داده ذی‌ربط فهرست پیوست ماده دو عنوان پروژه نام دستگاه استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور بهره برداری کامل سامانه ستاد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استقرار سامانه مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی(GNAF) شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران بهره برداری از سامانه مالیات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور استقرار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی سامانه حسابداری و مالی دستگاه های اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی

    نظری ارسال نشده است