مصوبه شماره یک جلسه هفدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دستگاه:

شورای اجرایی فناوری اطلاعات

, دسته:

مصوبات اجرایی

  • تاریخ تصویب
  • تاریخ اجرا
  • آیتم ها
  • پیوست دارد

کلیه دستگاه‌های اجرایی با استناد به ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (5) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند "6" ماده (3) آیین‌نامه داخلی شورا، و در راستای اجرای تکالیف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات قانون برنامه ششم باهدف تسهیل تجارت و تعاملات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ایجاد یکپارچگی و بهبود فرآیندهای تجاری، مصوبه شماره یک جلسه هفدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزارشده در تاریخ 22/07/1399 که طی نامه شماره 84460 مورخ 24/07/1399 به تائید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه هفده بند و نه تبصره به شرح پیوست ابلاغ می‌شود. شایان‌ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود. محمد جواد آذری جهرمی رونوشت: - دفتر مقام معظم رهبری- دفتر رئیس‌جمهور- دفتر رئیس قوه قضاییه- دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام- دفتر معاون اول رئیس‌جمهور- سازمان برنامه‌وبودجه کشور - سازمان اداری و استخدامی کشور دیوان محاسبات کشور - دیوان عدالت اداری- سازمان بازرسی کل کشور- اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی-اداره کل قوانین و مقررات کشور- دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت- دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی - دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات - دفتر هیئت دولت- روزنامه رسمی کشور- معاون حقوقی رئیس‌جمهور- معاونت تدوین و تنقیح قوانین معاونت حقوقی رئیس‌جمهور - اعضای محترم شورای اجرایی فناوری اطلاعات شرکت¬ها ، سازمان‌ها، پژوهشگاه‌ها و دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات مصوبه شماره یک جلسه هفدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور مقدمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در هفدهمین جلسه مورخ 22/07/1399 باهدف تسهیل تجارت و تعاملات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ایجاد یکپارچگی و بهبود فرآیندهای تجاری موارد زیر را تصویب نمود و مقرر شد کارگروهی با مسئولیت دبیر شورای اجرایی و عضویت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و کلیه دستگاه‌های مسئول در این مصوبه تشکیل و به‌صورت هفتگی پیشرفت مصوبات زیر را بررسی و گزارش آن را تقدیم ریاست محترم جمهوری نماید. 1 – استعلام مجوزهای ترخیص یک اظهارنامه برمبنای قانون صادرات و واردات و بخشنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ، توسط سامانه جامع تجارت از سامانه ضوابط تجاری انجام می‌پذیرد. مقرر شد گمرک ساختار اطلاعاتی سامانه خود را به نحوی اصلاح نماید تا اطلاعات ارسالی از تشریفات گمرکی بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع تجارت و ساختار شناسه کالا باشد. در این خصوص گام‌های زیر توافق شد: الف-پیاده سازی و استقرار سرویس جدید ثبت سفارش سامانه جامع تجارت در سامانه گمرک ( بر اساس ساختار شناسه کالا) توسط گمرک تا تاریخ 9/9/1399 ب- پیاده‌سازی و استقرار سرویس پروانه بر اساس شناسه کالا تا تاریخ 9/9/1399 ج- پیاده‌سازی و استقرار سرویس پته بر اساس شناسه کالا تا تاریخ 9/11/1399 د- بررسی و ارزیابی خروجی‌های سرویس پروانه و پته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک هفته بعد از تحویل از سوی گمرک . ه- پیاده‌سازی و استقرار سرویس اطلاعات بازرگان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تحویل به گمرک. 2- پیاده‌سازی و استقرار سرویس و فرایند مجوزهای ترخیص بر اساس سامانه ضوابط تجاری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تا تاریخ 28/8/1399 3- مقرر شد تا زمان رسیدن به حالت بهینه در تبادل اطلاعات مجوز ترخیص، نظر دستگاه مجوز دهنده بر اساس کل اطلاعات اظهارنامه اخذ و به گمرک ارسال شود. در حالت بهینه نظر دستگاه مجوز دهنده به ازای هر ردیف کالای ثبت سفارش شده به‌صورت مستقل اخذشده و به گمرک ارسال می‌شود. فرآیند استقرار حالت بهینه اخذ نظر دستگاه به ازای هر ردیف کالا با رعایت شناسه کالا و طبقه‌بندی کد هماهنگ سیستم به‌صورت گام‌به‌گام با تائید کارگروه تعامل‌پذیری و حداکثر ظرف دو ماه پیاده‌سازی می‌شود. تبصره – تا زمان تحقق حالت بهینه برای استعلامات دو سرویس(متد) 1- تائید 2- شرح (نظر دستگاه) مبنای عمل بوده، گمرک موظف است سرویس اعلام نظر دستگاه درباره اظهارنامه (مجوز ترخیص یک اظهارنامه) شامل اقلام داده ورودی شماره اظهارنامه، شناسه ملی سازمان، امضای الکترونیک پیام سازمان مبدأ، تائید و تاریخ اعتبار را تا تاریخ 9/8/1399به‌روزرسانی کند. 4- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است سرویس برخط ارسال تاریخ درخواست‌های تمدید و ویرایش یک ثبت سفارش را پیاده‌سازی و تا تاریخ 9/9/1399به گمرک ارائه نماید. 5- تکمیل و رفع نواقص قبلی و ارسال اطلاعات اظهارنامه، پروانه و بیجک حمل در رویه صادرات (موقت و قطعی) و تکمیل و ارسال اطلاعات اظهارنامه، پروانه و پته در رویه واردات (موقت و قطعی) و ترانزیت داخلی و خارجی در سرویس‌های ارائه‌شده به سامانه تجارت انجام شود. تبصره – تبادل اطلاعات مربوط به بیجک حمل در رویه صادرات، پس از فراهم شدن اطلاعات توسط گمرک حداکثر تا تاریخ 9/9/1399 انجام می‌گیرد. 6 – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است سامانه پایش اطلاعات تجارت کشور را ذیل سامانه جامع تجارت و شامل اطلاعات ثبت سفارش، تأمین و تخصیص ارز، واردات، صادرات، ترانزیت و انبارها جهت ارائه دسترسی برخط به اطلاعات تجارت توسط مقامات کشوری پیاده‌سازی و تا تاریخ 9/9/1399ارائه کند. 7 - سامانه جامع تجارت اطلاعات ثبت سفارش ، تأمین ارز ، تخصیص ارز ، تولیدی‌ها و کیل مصرف(مواد اولیه به‌کاررفته در تولید محصولات صادراتی)، قبض انبار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر را به‌صورت اعلامی به گمرک ارائه نماید. تبصره- اطلاعات ارزی با تائید بانک مرکزی ارائه خواهد شد. 8 - شرکت انبارهای عمومی موظف است نسبت به تبادل اطلاعات با سامانه جامع انبارها اقدام نموده و وب‌سرویس‌های مربوط به قبض انبار را حداکثر تا تاریخ 9/9/1399 پیاده‌سازی و در اختیار سامانه جامع انبارها قرار دهد. 9- سامانه جامع انبارها تنها مرجع ثبت اطلاعات انبارها بوده و ثبت‌نام در سایر سامانه‌ها غیرمجاز است. تبصره 1- در خصوص سازمان‌های دارای انبارهای خاص شامل وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ، سازمان بنادر و دریانوردی، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سازمان غذا و دارو در صورت تبادل اطلاعات برخط با سامانه جامع انبارها ثبت انبار بلامانع است. تبصره 2 - اطلاعات موردنیاز دستگاه‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات از طریق سامانه جامع انبارها در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد. 10- وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در این مصوبه موظف‌اند جدول تبادل داده و اطلاعات و روش تبادل سرویس‌های فی‌مابین را تا تاریخ 1/8/1399 برای تصویب به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ارائه نمایند. 11- به جهت رعایت مسئولیت‌های حقوقی، استناد پذیری و ضرورت نظارت‌های داخلی دستگاه‌های اجرایی، ارائه یا ورود اطلاعات تأیید، رد و اعلام نظر در خصوص اقلام اطلاعاتی دریافت شده توسط کارکنان و مدیران یک دستگاه اجرایی در سامانه‌های دستگاه اجرایی دیگر مجاز نبوده و لازم است تبادل اطلاعات به‌صورت وب‌سرویس و ترجیحاً با امضا الکترونیکی انجام گیرد. 12 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از طریق سامانه جامع تجارت سرویس تطبیق شناسه کالا با طبقه‌بندی کد هماهنگ سیستم(HS) و سرویس نُسخ طبقه‌بندی کد هماهنگ سیستم (HS) را به‌صورت سرویس برخط و انتشاری ارائه کند. 13 – دسترسی به اطلاعات ترخیص کالای اساسی موردنیاز وزارت جهاد کشاورزی با نظارت دبیرخانه شورا به‌صورت کامل و برخط از طریق سامانه جامع تجارت توسط گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود. 14- سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است اطلاعات انبارها و قبض انبار خود را از طریق سامانه جامع تجارت در اختیار کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط این مصوبه قرار دهد. 15- اطلاعات قبض انبارهای سازمان بنادر مستقیماً در سامانه جامع انبارها ارسال و سامانه جامع تجارت بعد از پردازش موظف است این اطلاعات را از طریق مرکز تبادل اطلاعات تجارت (CIX) در اختیار گمرک قرار دهد و تنها قبض انبار استعلام شده از سامانه جامع تجارت جهت انجام رویه‌های گمرکی معتبر است. تبصره 1- اجرای تبادل اطلاعات این بند پس از تصویب در کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی امکان‌پذیر است. تبصره 2- تبادل اطلاعات فعلی بین سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک تا زمان اجرایی شدن این بند مجاز است تبصره 3- اطلاعات کدهای سیستم هماهنگ (HS) کشاورزی این بند از طریق سامانه جامع انبارها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار می‌گیرد. 16- سازمان بنادر و دریانوردی موظف است دسترسی به اطلاعات میزان رسوب کالا در سیستم آمار و عملیات بنادر را برای سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی فراهم سازد. تبصره- پس از برقراری وب‌سرویس‌های برخط اطلاعات رسوب کالا با سامانه جامع تجارت، دسترسی دستگاه‌های اجرایی به اطلاعات مذکور تنها از طریق سامانه جامع تجارت فراهم ‌شود. 17- سازمان بنادر و دریانوردی موظف است حداکثر تا تاریخ 15/8/1399 انبارهای موجود در بنادر اعم از ملکی و غیر ملکی (اختصاصی) را جهت دریافت کد پستی مجزا به شرکت ملی پست اعلام نموده و شرکت ملی پست حداکثر در 5 روز کاری کد پستی و نشانی مکان محور (GNAF) این انبارها را تخصیص داده و اعلام کند.

    نظری ارسال نشده است