یازدهمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور

دستگاه:

کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی

, دسته:

مصوبات اجرایی

  • تاریخ تصویب
  • تاریخ اجرا
  • آیتم ها
  • پیوست دارد

مصوبات جلسه یازدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور مصوبه شماره یک با عنایت به ارایه گزارش مربوط به داده های باز و الگو برداری دسترسی داده های دولت در اجرای بندهای چهار(4) و نه (9) از وظایف و اختیارات کارگروه، مقرر گردید انتشار داده های باز در قالب سامانه یکپارچه Data.Gov.IR و در وبگاه دستگاه اجرایی مربوط ارایه گردد. دستگاه های ذیربط موظفند دادگان (Dataset) مربوط به هر یک را برای طرح و تصویب به کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ارایه نمایند. تبصره - دستگاههای اجرایی لازم است تا دسترسی به داده های باز خود را در سایت Data.Gov.IR درج نمایند و بر اساس مفاد مصوبه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای مواردی که ابهام در خصوص دامنه شمول ، مصادیق و نحوه انتشار وجود دارد جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ارجاع نمایند. مصوبه شماره دو با عنایت به مصوبات جلسه هشتم و دهم در خصوص بررسی ایجاد سرویس های الکترونیکی اسقاط خودرو از پایگاه اطلاعات پایه خودرو و سرویس استعلام افراد دارای اقامت بالای شش ماه و گزارش اقدامات نیروی انتظامی ج.ا.ا. توسط نماینده این نیرو در کارگروه برای آمادگی ایجاد این سرویس ضمن تصویب کلیات ایجاد و ارایه این دو سرویس برای گیرندگان مندرج در مصوبات جلسه هشتم و دهم حسب مورد مقرر شد تا برای نهایی سازی متد ها برای کاربرد پذیری این سرویس ها با حضور نماینده ناجا، بانک مرکزی ، وزارت کشور و تامین اجتماعی و سایر اعضا در صورت تمایل در دبیرخانه برگزار و نتیجه به جلسه بعدی کارگروه ارایه شود. مصوبه شماره سه در خصوص درخواست سازمان امور مالیاتی برای دریافت شماره شبای کلیه حسابهای مودیان و جلسه برگزار شده در اسفندماه 1398 و توضیحات تکمیلی نمایندگان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مقرر شد تا آغاز بهره برداری سامانه سیاح (سامانه یکپارچه الکترونیکی حساب‌های بانکی) و حداکثر تا ابتدای تیر 1399 این سرویس در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. مصوبه شماره چهار در خصوص درخواست بیمه مرکزی و هیئت مقررات زدایی استعلامات مربوط به نظام سلامت واصله به دبیرخانه کارگروه و مباحث مطروحه تصمیمات زیر اتخاذ گردید: 1- در خصوص استعلامات مربوط صلاحیت فردی و بهداشتی افراد برای استفاده در سامانه صدور مجوزهای هیئت مقررات زدایی و ضرورت حذف مراجعات و کاغذ مقرر شد تا پایان اردیبهشت این سرویس در مرکز ملی تبادل اطلاعات دایر و به متقاضیان از جمله سامانه صدور مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه شود. 2- در خصوص نیازمندی بیمه مرکزی برای تبادل اطلاعات مورد نیاز بیمه های تکمیلی درمان که در حال حاضر اسناد مورد نیاز به صورت کپی مدارک و دستی در اختیار بیمه ها قرار میگیرد مقرر شد : 1-2 تبادل اطلاعات از سامانه های اطلاعات بیمارستانی یا اسناد مربوط به رسیدگی الکترونیکی برای اسناد مورد نیاز بیمه پایه و تکمیلی به صورت الکترونیکی انجام شود. چارچوب فنی و نحوه تبادل در جلسات فنی مشترک تدوین می گردد. 2-2 برای موارد درخواستی که سرویس آن در حال حاضر وجود دارد شامل جداول پایه لیست پزشکان، بیمارستانها، داروخانه ها دارو و تجهیزات پزشکی و خدمات حوزه سلامت بیمه مرکزی مقرر شد ضمن به اشتراک گذاری این اطللاعات و به عنوان داده باز در سامانه DATA.GOV.IR در دسترس عموم قرار گیرد. 3-2 اسناد مورد نیاز بیمه های تکمیلی در مراکز ملکی تامین اجتماعی و مراکز دولتی با توجه به آماده بودن زیر ساخت و همچنین استقرار سامانه های مورد نیاز حداکثر تا نیمه خرداد ماه 1399 انجام شود. 4-2 برای سایر مراکز درمانی سرویس تبادل اطلاعات بیمارستانی با توجه به تنوع مراکز درمانی از خرداد ماه 1399 آغاز و تا زمانبندی مقرر در برنامه مصوب پروژه های اولویت دار به پوشش کامل مراکز درمانی و بیمه های تکمیلی خواهد رسید.

    نظری ارسال نشده است