دوازدهمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور

دستگاه:

کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی

, دسته:

مصوبات اجرایی

  • تاریخ تصویب
  • تاریخ اجرا
  • آیتم ها
  • پیوست دارد

مصوبات جلسه دوازدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور مصوبه شماره یک 1- با عنایت به تکالیف دستگاهها( سرویس دهندگان و سرویس گیرندگان) در لزوم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به حفظ حریم خصوصی و امنیت در سامانه‌ها و سرویسهای خود که توسط مراجع ذیصلاح ابلاغ شده یا می شود صیانت از اطلاعات اشخاص و امنیت به عنوان پیش فرض لازم الرعایه توسط دستگاه های اجرایی در هر تبادل داده است. 2- در اجرای مصوبه شماره یک جلسه ششم کارگروه جزییات دستورالعمل «شیوه ارزیابی بلوغ تعامل‌پذیری سامانه ها و دستگاههای اجرایی» به شرح پیوست تشریح و مصوب گردید به صورت پایلوت برای مجموعه دستگاه های ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا و نتایج به کارگروه ارایه گردد. مصوبه شماره دو با عنایت به درخواست شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و استماع گزارش دبیرخانه در خصوص نتایج جلسات کارشناسی برگزار شده با ذینفعان و مباحث مطروحه تصمیمات زیر اتخاذ گردید: 1- با درخواست شرکت ملی پست ج.ا.ا. در خصوص اجرای پایلوت ارایه کشوری خدمات پایگاه اطلاعات پایه نشانی مکان محور مشروط به ارایه الکترونیکی این خدمات توسط شرکت ملی پست بر بستر شبکه ملی اطلاعات موافقت گردید. تبصره – شرکت ملی پست با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران و دستگاه‌های خدمت‌گیرنده نسبت به بررسی مشکلات احتمالی مانع از دریافت خدمت از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و ارائه راهکار اقدام می‌کنند. 2- حسب نیازمندی تکمیل پایگاه اطلاعات پایه نشانی مکان محور مصوب شد تا سرویس ارایه نقشه های پارسل بندی برای شرکت ملی پست ج.ا.ا توسط سازمان ثبت اسناد و املاک بر قرار گردد. به منظور تسهیل ارتقا کیفیت داده پایگاه ملی نشانی گذاری مکان محور برای تبادل اطلاعات در مرحله اول به صورت دسته‌ای تبادل صورت خواهد پذیرفت و بعد از آن بر اساس سرویس تبادل ایجاد شده، تغییرات و بروز رسانی‌ها مبادله می گردد. 3- حسب نیازمندی تکمیل پایگاه اطلاعات پایه نشانی مکان محور مصوب شد تا این نقشه های روستایی تهیه شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اختیار متولی پایگاه ملی نشانی گذاری مکان محور قرار گیرد. به منظور تسهیل ارتقا کیفیت داده پایگاه ملی نشانی گذاری مکان محور برای تبادل اطلاعات در مرحله اول به صورت دسته‌ای تبادل صورت خواهد پذیرفت و با عنایت به محدودیتهای بنیاد مسکن برای ایجاد سرویس بروزرسانی نقشه های مذکور مقرر شد تا طی جلسات کارشناسی مشترک در دبیرخانه سازوکار اجرایی تدوین و عملیاتی گردد لازم بذکر است در بروز رسانی نقشه های روستایی رعایت استانداردهای سازمان نقشه برداری و پایگاه نشانی گذاری مکان محور رعایت خواهد شد. 4- مقرر شد نقشه های پوششی با مقیاس 25000/1 توسط سازمان نقشه برداری کشور در اختیار شرکت ملی پست قرار گیرد. 5- برای تکمیل ویژگی کسب و کار هر کد پستی در پایگاه ملی نشان گذاری مکان محور و تعیین نقاط کسب و کار بطور متقن و ضرورت تعیین این نقاط توسط مراجع قانونی ذیربط، مقرر شد تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای نشانی اشخاص حقوقی، وزارت صنعت معدن تجارت برای نشانی واحدهای صنفی و پروانه های تولیدی ، سازمان تامین اجتماعی برای نشانی کارگاه های تحت پوشش اقدام نمایند. تبصره 1 – اقلام تبادل برای سرویس تعیین نقاط کسب و کار بر اساس توافقات دو جانبه طرف مدت یکماه توسط دبیرخانه ابلاغ می شود تبصره 2- سرویس تعیین نقاط کسب و کار برای سازمان امور مالیاتی ، سازمان تامین اجتماعی و وزارت صمت و سازمان ثبت اسناد دایر می شود. مصوبه شماره سه به منظور ارایه خدمات غیر حضوری و حذف کاغذ درارایه خدمات بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی ، سرویس شاهکار سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی جهت انطباق کد ملی و شماره موبایل بیمه گذار در هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث خودرو با قابلیت تفکیک شرکتهای بیمه گذار ارایه شود.

    نظری ارسال نشده است