سیزدهمین مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دستگاه:

شورای اجرایی فناوری اطلاعات

, دسته:

مراجع تخصصی

  • تاریخ تصویب
  • تاریخ اجرا
  • آیتم ها
  • پیوست دارد

مصوبه جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات مقدمه در اجرای تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی جهت تحقق دولت الکترونیکی با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات دولت، پیرو نظرات و راهنمایی های رئیس جمهور محترم و رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای کاهش مراجعه مردم به دستگاه‌های اجرایی، حذف اخذ مدارک و مستندات غیر ضرور و غیر الکترونیکی، ارتقاء شفافیت دولت از طریق در دسترس قراردادن داده‌ها و اطلاعات دولت، افزایش تسهیلات برای مردم، کاهش هزینه و زمان انجام امور، حرکت به سمت دولت تعامل‌پذیر و مشارکت‌پذیر و معتمد شهروندان و کسب‌وکارها، موارد زیر در سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در تاریخ 01/11/1398 به تصویب رسید و در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای کلیه دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است. 1- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری مکلفند قبل از مبادله موافقت‌نامه های بودجه ای مرتبط با هرگونه برنامه، طرح و پروژه درخصوص ایجاد زیر ساخت‌های سامانه ها، الکترونیکی نمودن خدمات یا مطالعات و دریافت خدمات کارشناسی یا مشاوره در حوزه های مرتبط با به کارگیری ارتباطات و فناوری اطلاعات را به منظور اعمال هماهنگی و تطبیق با مصوبات شورا به تایید دبیرخانه شورا برسانند. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف است این موضوع را به عنوان مقررات لازم الرعایه در کلیه موافقتنامه های بودجه دستگاه های اجرایی درج و اعمال نماید. تبصره 1 – در خصوص وجود اعتبارات درآمد-هزینه ای و یا اعتبارات اختصاصی یا اعتبارات داخلی دستگاه‌های اجرایی برای معاملات بزرگ مرتبط با این مصوبه اخذ موافقت دبیرخانه شورا الزامی است. تبصره2- دبیرخانه حسب اعلام نیازمندی های اعتباری دستگاه های اجرایی در اجرای تکالیف دولت الکترونیکی درصورتی که تأمین آنها منجر به استقرار یک خدمت مشخص، حذف مراجعه مردم، حذف اخذ مدارک غیر‌الکترونیکی و پیشگیری از فساد می شود، پس از بررسی کارشناسی اولویت های اجرایی را به صورت موردی به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد نماید. 2- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند هرگونه قوانین و مقررات که به صراحت مانع به اشتراک‌گذاری و تبادل داده و اطلاعات با سایر دستگاه های اجرایی یا الکترونیکی نمودن استعلامات می شوند را به همراه پیشنهادات اصلاحی ظرف یک ماه به دبیرخانه اعلام نماید. پیشنهادات اصلاحی پس از بررسی کارشناسی و نهایی سازی توسط دبیرخانه جمع بندی شده و با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان اداری واستخدامی کشور و معاون حقوقی رئیس جمهور جهت طرح در هیأت وزیران یا سایر مراجع ذی صلاح ارائه می‌شود. 3- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند حذف اخذ مدارک و مستندات غیر الکترونیکی، رونوشت مدارک و تعدد اخذ مدارک در یک دستگاه را در دستور کار قرارداده و به عنوان یک اولویت راهبردی به طور مستمر پیگیری و گزارش اقدامات را به صورت ماهانه به دبیرخانه اعلام نمایند. دبیرخانه با بررسی میدانی و اخذ بازخورد از ذینفعان و مردم، گزارش پیشرفت دستگاه ها درخصوص تحقق حذف مدارک غیرالکترونیکی و موانع احتمالی تحقق را اعلام نظر نماید. مسئولیت اجرا و پیگیری مستمر این اولویت راهبردی با بالاترین مقام مسئول دستگاه است. تبصره – به منظور به کارگیری کارت هوشمند ملی در احراز هویت ارائه خدمات در پیشخوان های کلیه امور اداری، اجرایی و بانکی کشور، سازمان ثبت احوال کشور اقدامات لازم را با هماهنگی دبیرخانه و دستگاه های اجرایی نیازمند احراز هویت قطعی حسب اعلام دبیرخانه به اجرا برساند. 4- به منظور پیشبرد اهداف برنامه توسعه دولت الکترونیکی و هماهنگی با دبیرخانه شورا جهت تطبیق با مصوبات بالادستی، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند یکی از شاغلین در پست های مدیریتی زیر نظر مستقیم وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مستقل را به عنوان مجری برنامه توسعه دولت الکترونیکی با اختیارات لازم تعیین نموده و ظرف ده روز به دبیرخانه شورا معرفی نمایند. 5- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش پیشرفت استقرار سامانه های توسعه دولت الکترونیکی، تکمیل پایگاه های اطلاعاتی، توسعه زیرساخت ها و الکترونیکی شدن خدمات را به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه نمایند. دبیرخانه شورا مکلف است پس از بررسی و جمع بندی، گزارش پیشرفت دولت الکترونیک را به صورت هفتگی به ریاست محترم جمهور تقدیم نماید. 6- دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به منظور بررسی عملکرد توسعه دولت‌الکترونیکی دستگاه های اجرایی به ویژه پروژه های اولویت دار دولت الکترونیکی را حسب مورد ارزیابی میدانی نماید. بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مکلفند ضمن ایجاد دسترسی های لازم، همکاری واحدهای ذیربط با دبیرخانه شورا را به واحدهای مربوطه ابلاغ نمایند.گزارش بررسی های کارشناسی و بازدید های میدانی توسط دبیر شورا به رؤسای دستگاه های اجرایی و رئیس محترم جمهور تقدیم می شود. 7- سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور تمهیدات لازم برای تقویت ساختار و منابع مورد نیاز دبیرخانه شورا را برای انجام کامل تکالیف این مصوبه و سایر تکالیف قانونی فراهم نمایند.

    نظری ارسال نشده است