دوازدهمین مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دستگاه:

شورای اجرایی فناوری اطلاعات

, دسته:

مراجع تخصصی

  • تاریخ تصویب
  • تاریخ اجرا
  • آیتم ها
  • پیوست دارد

مصوبات دوازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دوازدهمین جلسه مورخ 02/02/1398، در راستای سیاست‌های کلی و قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مشخصاً تکلیف مقرر دربند"ح" ماده 68 این قانون، ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی موضوع مصوبه شماره 12176/ت 55285 هـ مورخ 9/2/97 هیئت محترم وزیران و ارائه گزارش دبیرخانه به شورا در این خصوص ، مواد زیر را تصویب نمود. ماده 1- کارگروه سلامت الکترونیکی (موضوع مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فناوری اطلاعات به شماره 385/200 مورخ 8/4/94) ظرف یک ماه، برنامه تحقق اهداف مورد نظر قانون برنامه ششم مبنی بر استقرار و بهره‌برداری صد درصدی سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذینفعان را به‌نحوی‌که شامل معماری کلان، اهداف عملیاتی، برنامه اقدام و میزان استقرار و بهره‌برداری 4پروژه کلیدی 1- پرونده الکترونیکی سلامت 2- استحقاق سنجی و رفع همپوشانی کلیه بیمه‌ها 3- ارجاع و نسخه الکترونیکی 4- رسیدگی الکترونیکی در بازه‌های زمانی سه‌ماهه به همراه نیازمندی‌ها و الزامات اجرایی سایر دستگاه‌ها را تدوین و به دبیرخانه شورا اعلام نماید. دبیرخانه بر اساس برنامه اعلامی نظارت مستمر بر تحقق سلامت الکترونیکی نماید. ماده 2- 1- نظر به‌ضرورت تکمیل پایگاه اطلاعات مؤدیان موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم‌مصوب 31/4/1394 و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سازمان امور مالیاتی کشور و لزوم همکاری هر چه بیشتر برخی از دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها برای تکمیل این پایگاه مصوب شد تا دستگاه‌های ذیل با رعایت استانداردهای ابلاغی توسط دبیرخانه شورا ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به ارائه اطلاعات موردنیاز پایگاه اطلاعات مؤدیان و به‌روزرسانی دوره‌ای این اطلاعات در چارچوب مقررات مربوط اقدام نمایند. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های وابسته و تابعه این وزارت، اتاق اصناف، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس کالا و شرکت‌های زیرمجموعه ، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات وابسته یا تابعه آن. دبیرخانه شورا موظف است گزارش تحقق این بند و میزان همکاری دستگاه‌های فوق‌الذکر را در گزارش نظارتی بند «ح» ماده (68 ) قانون برنامه ششم توسعه دوره بعد خود منتشر نماید. 2- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف حداکثر مدت دو ماه نسبت به تدوین برنامه اقدام تحقق اهداف برنامه شامل اخذ اظهارنامه الکترونیکی، رسیدگی و تشخیص الکترونیکی و اخذ الکترونیکی مالیات و استقرار با پوشش کامل ذینفعان با تفکیک تحقق اهداف در برش‌های زمانی سه‌ماهه اقدام و به تائید ناظر مالیات الکترونیکی ( دبیرخانه شورا) برساند. 3- تدوین برنامه اجرایی فراگیرسازی پایانه‌های فروشگاهی توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف سه ماه انجام گیرد. ماده 3- 1- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص انجام پوشش کلیه انواع معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت طی مکاتبه رسمی با دبیرخانه، فهرست آن دسته از انواع معاملات که در سامانه پیاده‌سازی شده و فعل معامله به‌صورت الکترونیکی در حال انجام است را به دبیرخانه اعلام نماید. دبیرخانه موظف است صحت سنجی اجرای پوشش انواع معاملات در سامانه را در گزارش نظارتی بند «ح» ماده( 68) قانون برنامه ششم توسعه دوره بعد خود منتشر نماید. 2- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است پس از تائید دبیرخانه شورا برای آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که به‌موجب قوانین و مقررات مربوط مجاز به ایجاد و توسعه سامانه برای فرایندهای پسین و پیشین خرید و تأمین کالا یا خدمات می‌باشند، امکان اتصال بین سامانه‌ای با رعایت استانداردهای فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تعامل حداکثری به نحوی فراهم نمایند که فعل معامله در سامانه ستاد انجام گیرد. تبصره – دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند درهرحال موظف به رعایت ماده (50 ) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (9 ) قانون برنامه ششم توسعه می‌باشند. 3- در اجرای تبصره یک ماده (50) قانون احکام دائمی مبنی بر تبادل اطلاعات موردنیاز هرگونه سامانه‌های نظارت بر معاملات ازجمله سامانه موضوع ماده (169 ) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و همچنین اجازه مقرر دربند 8 مصوبه شماره 12176/ت 55285 هـ مورخ 9/2/97 هیئت محترم وزیران مصوب گردید: 1-3- سازمان امور مالیاتی کشور، اطلاعات معاملات هر دستگاه اجرایی با کلید شناسه یکتا اشخاص حقوقی شامل تعداد معاملات و حجم ریالی آن در سه گروه معاملات خرد، متوسط و کلان برای سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه به‌صورت سیستمی و با رعایت استانداردهای فنی تبصره 2 بند «ث» ماده( 67) قانون برنامه ششم توسعه، در اختیار سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قرار دهد. 2-3- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان امور مالیاتی موظفند بااتصال پایگاه اطلاعات مؤدیان کشور به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت،اطلاعات موردنیاز در اجرای ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن را با کلید شناسه یکتا اشخاص حقوقی و با رعایت استانداردهای فنی تبصره 2 بند «ث» ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه مبادله نمایند. 4- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است بر اساس اطلاعات دریافتی از بند 1-3 ماده (3) از سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین اطلاعات موجود در سامانه از میزان معاملات محقق شده به تفکیک هر یک از دستگاه‌های اجرایی گزارش درصد میزان استفاده هر دستگاه در انجام معاملات خود را به تفکیک انواع معامله به دبیرخانه شورا ارائه نماید. دبیرخانه نیز موظف است در گزارش‌های نظارتی خود تا پایان برنامه ششم در قالب یک جدول کلان وضعیت بهره‌برداری از سامانه در انجام معاملات را درج و منتشر نماید. لازم به ذکر است؛ دبیرخانه گزارش درصد میزان استفاده هر دستگاه اجرایی در انجام معاملات ارائه‌شده توسط سامانه را پس از بررسی، منتشر نماید. 5- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا اصلاحات لازم در آیین‌نامه‌ معاملات دولتی ، قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های معاملات دستگاه‌های اجرایی را به‌منظور تحقق اهداف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تدوین و ظرف دو ماه برای تصویب به مراجع ذی‌ربط ارسال نمایند. 6- به‌منظور تکمیل تأمین‌کنندگان کالا و خدمات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، اقدامات زیر با هماهنگی دبیرخانه شورا ظرف مدت دو ماه پیگیری و به نتیجه برسد: 1-6- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در راستای رونق تولید و خرید کالاهای تولید داخل ضمن توصیه و تشویق واحدهای تولیدی برای فروش کالا و خدمات خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیباتی اتخاذ نماید تا امکان فروش توسط دفاتر فروش مرکزی یا سازمان فروش واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت از وزارت یادشده و ارائه پاسخ به استعلام قیمت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را اجرایی نماید. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات لازم برای عضویت آن دسته از واحدهای صنفی یا تشکل‌های صنفی توزیعی و خدماتی طرف معامله با دولت را به عمل‌آورده و این واحدها را تشویق به انجام معامله در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نماید. 2-6- سازمان برنامه‌وبودجه کشور در اجرای ماده( 23) قانون برنامه‌وبودجه کشور مصوب 1351 و آیین‌نامه اجرایی آن و نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور موظف است در راستای شفاف‌سازی معاملات پیمانکاران و مشاوران نظام فنی اجرایی تمهیدات لازم برای عضویت پیمانکاران و مشاوران این نظام برای انجام معامله در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را با هماهنگی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به نحوی عملیاتی نماید که قواعد سقف تعداد و حجم ریالی قراردادهای مشاوران و پیمانکاران نظام فنی اجرایی را سازمان برنامه و بودجه کشور بتواند به‌صورت سیستمی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قبل از انعقاد قرارداد با دستگاه‌های دولتی اعمال نماید. ماده 4- در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، کلیه پروژه‌های اولویت‌دار 23 گانه موضوع مصوبه شماره 12176/ت 55285 هـ‍ مورخ 9/2/97 هیئت محترم وزیران و همچنین سامانه‌های مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی یا مصوبات هیئت محترم وزیران به فهرست پیوست مصوبه دوم جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات موضوع دستورالعمل مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران اضافه می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مسئول پروژه‌ها و سامانه‌های مذکور می‌توانند در چارچوب دستورالعمل مصوب جلسه یازدهم شورا از ظرفیت بخش غیردولتی استفاده نمایند. تبصره - انطباق و تعیین مصادیق سامانه‌های موضوع این ماده با دبیرخانه شورا می‌باشد. ماده 5- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) مکلف است، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین (موضوع ردیف 12 پیوست 1 مصوبه شماره 12176/ت 55285 هـ مورخ 9/2/97 هیئت محترم وزیران) را ظرف مدت شش ماه بر اساس نیازمند‌های اعلام‌شده از طرف کارگروه فرا قوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری به‌گونه‌ای پیاده‌سازی نماید که کلیه مجوزها و خدمات ارائه‌شده در حوزه اراضی و املاک کشور صرفاً از طریق درگاه الکترونیکی این سامانه به متقاضیان ارائه شود. پس از پیاده‌سازی و راه‌اندازی سامانه مذکور سایر سامانه‌های موازی متوقف خواهند شد. تبصره1- سازمان فناوری اطلاعات ایران می‌تواند جهت تسریع در راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه استفاده نماید. تبصره2- سازمان فناوری اطلاعات ایران مکلف است برنامه اجرایی مشارکت و همکاری کلیه دستگاه‌های ارائه‌دهنده مجوزهای حوزه اراضی و املاک کشور را ظرف مدت یک ماه تدوین و پس از تصویب شورا به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط توسط دبیرخانه ابلاغ گردد. تبصره3- کلیه دستگاه‌های ارائه‌دهنده مجوزهای حوزه اراضی و املاک کشور مکلفند جهت تحقق، پیاده‌سازی و اجرای سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، همکاری لازم را با سازمان فناوری اطلاعات ایران به عمل‌آورند. ماده 6- در خصوص ضوابط تولید و نگهداری فراداده‌های اسناد الکترونیکی طرح‌شده در جلسه دوازدهم مقرر شد تا با مسئولیت دبیرخانه شورا و عضویت سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) در ظرف مدت سه ماه سند موردتوافق تولید و نگهداری فراداده‌های اسناد الکترونیکی تدوین و جهت تصویب به شورا ارائه شود.

    نظری ارسال نشده است