یازدهمین مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دستگاه:

شورای اجرایی فناوری اطلاعات

, دسته:

مراجع تخصصی

  • تاریخ تصویب
  • تاریخ اجرا
  • آیتم ها
  • پیوست دارد
    نظری ارسال نشده است