سومین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور

دستگاه:

شورای اجرایی فناوری اطلاعات

, دسته:

مصوبات اجرایی

  • تاریخ تصویب
  • تاریخ اجرا
  • آیتم ها
  • پیوست دارد
    نظری ارسال نشده است