رمزارزها (بیت کوین ها)

دستگاه:

هیئت وزیران

, دسته:

هیات وزیران/ دولت

  • تاریخ تصویب
  • تاریخ اجرا
  • آیتم ها
  • پیوست دارد

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت نیرو- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت نفت- وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی- سازمان ملی استاندارد ایران هئیت وزیران در جلسه 06/05/1398 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1. استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. 2. استخراج فراورده های پردازشی رمز نگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. تبصره1- وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمان مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید. تبصره2- استقرار واحدهای استخراج فراورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (120) کیلومتری شهر تهران، (50) کیلومتری شهر اصفهان، (30) کیلومتری مراکز سایر استانها نمی‌باشد. 3. سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فراورده‌های پردازش رمز نگاری شده رمزارزها (ماینینگ) را تدوین وابلاغ نماید. 4. تامین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفا با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد. تعرفه برق متقاضیان استخراج فراورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیرسامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد. تبصره1- تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده‌کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد (70%) متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه واعمال خواهد شد. تبصره 2- مصرف برق و گاز برای استخراج رمزارزها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت (حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ می‌نمایند و از طریق شرکت های تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می‌نمایند. تبصره3- استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمزارزها (ماینینگ) صرفا با ارائه مجوزهای تعیین‌شده در این تصویب نامه مجاز می‌باشد و هر گونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمزارزها (ماینینگ) ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند از طریق شرکت‌های تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز- مصوب 1396- عمل نمایند. تبصره 4- متقاضیان استخراج فراورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک تابع قوانین و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نیرو هستند. 5. وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات واطلاعات و استانداری‌ها و فرمانداری ها نسبت به شناسایی واعلام مراکز استخراج فراورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می‌نمایند. 6. مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود. تبصره- واحدهای یادشده درصورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

    نظری ارسال نشده است